Taalrijkdom in een school vol talen

Taalrijkdom in een school vol talen

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar uit wetenschap en praktijk blijkt dat als kinderen op school ook hun thuistaal mogen gebruiken, zij sneller goed Nederlands leren. Jarenlang was het idee dat de beste en snelste manier om kinderen goed Nederlands te leren was om ze in een Nederlands ‘taalbad’ onder te dompelen. Op sommige scholen hing zelfs een bordje “Wij spreken hier Nederlands”. Ouders kregen de aansporing om ook thuis zoveel mogelijk Nederlands te gebruiken in gesprekken en bij het voorlezen. Dit taalbad-idee leeft nog steeds voort, in delen van het onderwijs en de politiek. De taalwetenschap is intussen al lang...

Immigratie: Vervreemd, verrijkt, worsteld

Immigratie: Vervreemd, verrijkt, worsteld

Immigratie is van alle tijden en heeft invloed op de maatschappij. Vaak wordt daarbij het perspectief van de invloed van migratie op de migrant zelf over het hoofd gezien. Maandagavond kwam precies dit gegeven aanbod met een toneelstuk en lezing met panelgesprek. Deze avond was een samenwerking tussen het John Adams Institute, OBA, NIAS en Polish Culture NL. De persoonlijke drive van de ambassadeur Na een kort opening door de moderator Fadoua Alaoui sprak eerst de Amerikaans Ambassadeur in Nederland,  Shefali Razdan Duggal. Zij benadrukte het belang van migratie voor haar land maar haalde ook heel nadrukkelijk haar persoonlijke ervaring...

Goed bezocht seminar meertaligheid in het onderwijs

Goed bezocht seminar meertaligheid in het onderwijs

Op 15 maart vond ons goed bezochte seminar over meertaligheid in het onderwijs plaats. Dit seminar was mede georganiseerd door de stichting Polish Culture NL en werd gehouden in de  Openbare Bibliotheek Amsterdam. Nederland is meertalig geworden. Steeds meer kinderen spreken naast Nederlands ook nog een andere taal of talen. Op 15 maart jl. vond de bijeenkomst ‘Taaldiversiteit in het onderwijs’ plaats bij de Openbare Bibliotheek Oosterdok in Amsterdam, bedoeld voor met name leerkrachten, ouders en schoolleiders. Meertaligheid dient een plaats te krijgen binnen de klas. Aandacht voor de andere thuistaal is belangrijk voor de taalontwikkeling weten we uit wetenschappelijk...

Word Donateur

De Poolse cultuur is buitengewoon veelzijdig en maakt deel uit van de lange Europese beschaving. In Nederland is dit helaas weinig bekend. We willen culturele bruggen slaan tussen onze landen.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en ontvangen geen structurele subsidies voor onze activiteiten. We kunnen uw donatie goed gebruiken. Uw donatie kunt overmaken op ons rekeningnummer: NL 03 INGB 0007 8031 31, ter attentie van Polish Culture NL.

NL 03 INGB 0007 8031 31

Nieuwsbrief