Terugblik op symposium Language Diversity: What’s your language?

De Europese Dag van de Talen werd voor de Stichting Poolse Cultuur NL, www.polishculture.nl een inspiratiebron om een symposium te organiseren over meertaligheid in opvoeding en onderwijs.

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de Stichting is de bevordering van de Poolse taal in Nederland. Rechtstreeks contact met de taal draagt bij tot een beter begrip van Polen en zijn cultuur. Dit concept is een van de pijlers van onze visie om culturele bruggen te slaan tussen Polen en Nederland. Elk jaar organiseren wij een symposium met als titel TAALDIVERSITEIT IN AMSTERDAM.

Op zondag 26 september 2021 vond de tweede editie van dit evenement plaats in de Openbare Bibliotheek OBA Oosterdok, waar sprekers het aanleren van de moedertaal van ouders sterk aanmoedigden en pleitten voor de voordelen van meertaligheid. Dit onderwerp is van groot belang, aangezien de Amsterdammers bijna 180 taalgroepen vertegenwoordigen en het gebruik van verschillende talen deel uitmaakt van hun dagelijks leven.

Het publiek bestond onder meer uit ouders van meertalige kinderen, onderwijsprofessionals, psychologen en taalkundigen.

Hoe beïnvloedt meertaligheid de ontwikkeling van een jongere? Hoe je meertalige kinderen het beste kunt onderwijzen? Hoe kunnen we de kennis erover bevorderen? Kennis, waarnaar een snel groeiende vraag is, aangezien bijna 70% van de wereldbevolking dagelijks meer dan één taal spreekt. Dit alles werd besproken door de sprekers – experts op het gebied van taalkunde, pedagogie en psychologie. Er waren onder andere de volgende sprekers:

Ute Limacher-Riebold, auteur van boeken over de ontwikkeling van kinderen in meertalige gezinnen. Ute sprak over het ondersteunen van de taalkundige ontwikkeling van kinderen die meer dan één taal spreken. www.utesininternationallounge.com

Maaike Verrips, initiatiefneemster van de website www.meertalig.nl, die vragen beantwoordde over hoe je het beste meertalige kinderen kunt opvoeden

Ellen-Rose Kambel, die pleit voor het idee van een Taalvriendelijke School, die inspeelt op de toenemende meertaligheid. De school respecteert en waardeert alle aanwezige talen, in het besef dat deze verscheidenheid een gevolg is van migratie, waarbij steeds meer mensen ervoor kiezen te migreren op zoek naar werk, op de vlucht voor oorlog en conflicten of om zich bij hun dierbaren te voegen. www.languagefriendlyschool.org

Mindy McCraken en Josh Martin, die allebei dagelijks op de International School of The Hague werken, spraken over hun ervaringen met meertalig onderwijs. Mindy en Josh deelden hun kennis over translinguaging en welke hulpmiddelen de moderne technologie heeft om te helpen in een meertalige school.

Het evenement werd gemodereerd door Milka Yemane, voor wie meertaligheid verankerd is in haar persoonlijke ervaring. Zij is van Eritrese afkomst, groeide op in Nederland, waar zij nu de Lemat Foundation leidt en advies geeft over inclusie, integratie en internationale samenwerking.

Aan het einde van de bijeenkomst was er een paneldiscussie met de sprekers, en een aantal vertegenwoordigers van de Stichting Poolse Cultuur NL, www.polishculture.nl  en de Stichting Taal naar Keuze, www.taalnaarkeuze.nl  Op de website van de laatste link kunt u een film bekijken met de titel “Nederlands en andere talen samen op school”, waarin de kwestie van de meertaligheid nader wordt bekeken. https://www.youtube.com/watch?v=al-0uyXneb0&t=19s

De discussie, zowel feitelijk en inhoudelijk, was niet gespeend van de emoties die meertaligheid oproept bij mensen voor wie meertaligheid een permanent kenmerk van hun leven is of is geweest.

In een wereld waarin steeds meer mensen migreren, is het nodig meertaligheid populair te maken en meer bekendheid te geven. Zowel leerkrachten als ouders die meertalige kinderen opvoeden, hebben behoefte aan informatie. Het is van belang dat er een ruimte wordt gecreëerd waar deze kennis wordt ontwikkeld en voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt, zodat meertaligheid een vaste plaats in de samenleving kan krijgen.

Een groot aantal kwesties werd besproken en verduidelijkt, en belangrijke vragen werden opgeworpen. De antwoorden op deze vragen zullen gegeven worden tijdens de derde editie van het symposium TAALDIVERSITEIT IN AMSTEDAM, dat gepland is voor september 2022.