Taaldiversiteit in het onderwijs OBA Oosterdok Amsterdam: 15 maart 2023

Elke leerkracht in het basisonderwijs heeft nu te maken met leerlingen die een anderstalige achtergrond hebben. In Amsterdam heeft 63% van de kinderen onder 15 jaar een meertalige achtergrond.

Maar je hoeft geen tweede taal-expert te zijn om toch op een zinnige manier in je klas met meertaligheid om te gaan.

De stichting Polish Culture NL organiseert samen met de OBA Oosterdok (Openbare Bibliotheek in Amsterdam) een bijeenkomst rond taaldiversiteit.
De bijeenkomst draait om de vraag: hoe ga ik als meester of juf in mijn klas om met meertaligheid en wordt gehouden op 15 maart van 15:30 tot 17:30.

De volgende kernpunten komen aan de orde:

  • Hoe leer je kinderen die thuis geen Nederlands spreken zo effectief mogelijk de Nederlandse taal? Antwoord: Gebruik ook hun kennis van hun eerste taal, daarmee geef je hen een veel betere basis om Nederlands te leren. Hoe doe je dat?
  • Hoe ga je in je klas met meerdere leerlingen met verschillende thuistalen om?
  • Hoe ga je om met ouders van anderstalige kinderen? Overigens is die groep natuurlijk heel divers: van soms analfabeet tot hoogopgeleid.

De volgende sprekers zullen vanuit de praktijk hun kennis en ervaring delen:

  • Lidy Peters – auteur van het boek Talen die de school in komen. Vanuit haar ervaring als IB’er en voormalig leerkracht in het PO geeft zij praktische hints en voorbeelden.
  • Anna de Graaf – Is onderwijsadviseur Taal bij Het ABC Amsterdam en gespecialiseerd in meertaligheid op school. Zij gaat ook in op het algemeen schoolbeleid als het gaat om taaldiversiteit.
  • Sharon Unsworth Is taalkundige bij het Centre voor Language Studies van de Radboud Universiteit. Zij weet alles over de recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot taaldiversiteit.

De korte presentaties, de paneldiscussie en opmerkingen en vragen uit de zaal worden in goede banen geleid door Fadoua Alaoui.

Inschrijven kan de bijeenkomst op de site OBA School.

Actieplan Meertaligheid

Wij willen ons aansluiten bij het initiatiefvoorstel van de Gemeenteraad van Amsterdam ‘’Meertaligheid in het onderwijs’’ en helpen bij het creëren van een Actieplan Meertaligheid in het Onderwijs door de organisatie van dit evenement.

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Amsterdam en Ambassade van de Poolse Republiek.