Polish Culture / Cultureel nieuws uit Polen / Goed bezocht seminar meertaligheid in het onderwijs
Goed bezocht seminar meertaligheid in het onderwijs

Goed bezocht seminar meertaligheid in het onderwijs

Op 15 maart vond ons goed bezochte seminar over meertaligheid in het onderwijs plaats. Dit seminar was mede georganiseerd door de stichting Polish Culture NL en werd gehouden in de  Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Nederland is meertalig geworden. Steeds meer kinderen spreken naast Nederlands ook nog een andere taal of talen. Op 15 maart jl. vond de bijeenkomst ‘Taaldiversiteit in het onderwijs’ plaats bij de Openbare Bibliotheek Oosterdok in Amsterdam, bedoeld voor met name leerkrachten, ouders en schoolleiders. Meertaligheid dient een plaats te krijgen binnen de klas. Aandacht voor de andere thuistaal is belangrijk voor de taalontwikkeling weten we uit wetenschappelijk onderzoek.

Onderaan die verslag een hele lijst met nuttige links.

Leerkracht en taaldiversiteit

De bijeenkomst ‘Taaldiversiteit in het onderwijs’ draaide om de vraag: “Hoe ga ik als leerkracht of begeleider om met meertaligheid?”

  • Hoe leer je kinderen die thuis geen Nederlands spreken zo effectief mogelijk de Nederlandse taal?
  • Hoe ga je (in de klas) om met leerlingen met verschillende thuistalen?
  • Hoe ga je om met ouders van anderstalige kinderen? Een hele diverse groep: van analfabeet tot hoogopgeleid.

Meerdere deskundige sprekers deelden ervaringen en kennis vanuit hun praktijk. Dat waren

  • Lidy Peters (auteur van het boek Talen die de school inkomen) geeft vanuit haar ervaring als IB’er en voormalig leerkracht in het PO praktische tips en voorbeelden,
  • Anna de Graaf (onderwijsadviseur Taal bij Het ABC en gespecialiseerd in meertaligheid op school) gaat in op het algemene schoolbeleid m.b.t. taaldiversiteit,
  • Sharon Unsworth (taalkundige bij het Centre voor Language Studies van de Radboud Universiteit) weet alles over de recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot taaldiversiteit.
  • Dieneke Blikslager, adjunct-directeur Sint Janschool (PO) in Amsterdam-West. Zij is het brein achter het gebruik van meertaligheid op hun school. Sinds 2019 is dit een van de twee taalvriendelijke scholen in Nederland.
  • Milka Yemane. Groenlinks gemeenteraadslid en drijvende kracht achter de plannen die het gemeentebestuur ontwikkelt om scholen in Amsterdam te helpen bij meertaligheid in het onderwijs.

Videoverslag

Op ons YouTubekanaal vind je een playlist met een zestal video’s die een impressie geven van het seminar en waarin je de sprekers kan terugluisteren:

De bijeenkomst was een initiatief van de Stichting Polish Culture NL in samenwerking met OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam).

Panel in gesprek met de zaal

Handige links voor materiaal en informatie over meertaligheid

Geannimeerde deelname vanuit het publiek