ANBI

Waarom aan ANBI-status?

Om alle ideeën te realiseren zijn financiële middelen onontbeerlijk. Deze verkrijgen we door het doen van subsidie aanvragen en uit giften. Daartoe hebben wij succesvol een aanvraag gedaan voor de status van Algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Een ANBI-status geeft verschillende voordelen voor donateurs en ons als stichting. Voordelen zijn: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beknopt beleidsplan

Ter ondersteuning van de aanvraag en ter verantwoording naar donateurs en subsidieverstrekkers hebben we een beleidsplan geschreven. Dat kunt u hier inzien/downloaden.

Bestuur en Raad van Toezicht

De Stichting heeft geen personeel in dienst en wordt in essentie gerund door vrijwilligers. De leden van het Bestuur en Raad van Toezicht zijn in die hoedanigheid onbezoldigd met hoogstens een vergoeding van gemaakte kosten. Bij het bestuur is op basis van geleverde professionele prestaties een bescheiden remuneratie mogelijk binnen het kader van wet- en regelgeving en usance in de cultuursector.

Financiële verantwoording

Ons financiële jaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Hieronder de gepubliceerde jaarcijfers.

KVK en RSIN

De stichting is uiteraard geregistreerd bij de KVK onder nummer 80184359 en heeft als RSIN 861580710.

Vragen?

Laat een reactie achter op ons contactformulier.