Taaldiversiteit

Taalrijkdom in een school vol talen

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar uit wetenschap en praktijk blijkt dat als kinderen op school ook hun thuistaal mogen gebruiken, zij sneller goed Nederlands leren. Jarenlang was het idee dat de beste en snelste manier om kinderen goed Nederlands te…

Goed bezocht seminar meertaligheid in het onderwijs

Op 15 maart vond ons goed bezochte seminar over meertaligheid in het onderwijs plaats. Dit seminar was mede georganiseerd door de stichting Polish Culture NL en werd gehouden in de  Openbare Bibliotheek Amsterdam. Nederland is meertalig geworden. Steeds meer kinderen…

Terugblik op symposium Language Diversity: What’s your language?

De Europese Dag van de Talen werd voor de Stichting Poolse Cultuur NL, www.polishculture.nl een inspiratiebron om een symposium te organiseren over meertaligheid in opvoeding en onderwijs. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de Stichting is de bevordering van…

Opgroeien in een meertalige familie

Language Diversity in Amsterdam Growing up in a multilingual family The European Day of Languages is de inspiratie voor onze stichting om in samenwerking met OBA Oosterdok een evenement te organiseren om het gebruik van meertaligheid te stimuleren in opvoeding…