O nas

Polska jest obecna na mapie Europy (z krótką przerwą) od ponad 1000 lat. Od samego początku silnie była związana z pozostałymi krajami europejskimi. Z Europą zachodnią ziemie polskie przez lata były powiązane poprzez niezwykle silny w średniowieczu Związek Hanzeatycki i na tym gruncie powstawały szczególne powiązania handlowe i kulturowe także pomiędzy Niderlandami i Polską.

Głównym celem Fundacji jest promocja kultury polskiej w Holandii, budowanie kulturalnych mostów pomiędzy naszymi krajami, promocja języka polskiego oraz wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej związanej z Polską.

Struktura

Fundacja Polish Culture składa się z rady nadzorczej i z zarządu. Wszyscy członkowie na swój sposób zaangażowani są zarówno w kulturę, jak i maja związek z Polską.

Rada Nadzorcza

Igno van Waesberghe – Przewodniczący

Miriam Bestebreurtje

Krzysztof Apt

Zarząd

Bożena Kopczyńska – Przewodnicząca

Hans Kardol – Sekretarz

Ewa Kedzierska – Skarbnik

Jan Lepeltak

Partnerem naszych działań jest Biblioteka Centralna w Amsterdamie (Openbare Bibliotheek Amsterdam – OBA Oosterdok). Głównym projektem realizowanym przez OBA jest „dom języków” i kultur – centrum wymiany wiedzy i współpracy.

Informujemy ze nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granica 2023. Zadanie: Wsparcie działalności organizacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego BGK jest partnerem produkcji naszej strony internetowej oraz filmu promującego Polskie Ślady w Amsterdamie.

Wesprzyj nas

Polska kultura jest niezmiernie bogata i stanowi część Europejskiej cywilizacji. Niestety jest mało znana w Holandii. Chcemy budować mosty kulturowe pomiędzy naszymi krajami. Działamy na zasadzie wolontariatu i nie otrzymujemy dotacji strukturalnych na naszą działalność. Bardzo potrzebujemy wsparcia. Przekaż darowiznę na konto Fundacji:
NL 03 INGB 0007 8031 31

undefined