Polish Culture / Programy i projekty / Różnorodność językowa w Amsterdamie
Różnorodność językowa w Amsterdamie

Różnorodność językowa w Amsterdamie

“RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA W AMSTERDAMIE” – To cykliczne wydarzenie mające na celu zachęcenie i wspieranie posługiwania się językiem ojczystymi rodziców oraz dyskusję na temat wielojęzycznego wychowania i edukacji. Pierwsza edycja miała miejsce w lutym 2020 roku. Sympozjum , organizowane w bliskiej współpracy z Centralną Biblioteką Amsterdamu (Openbare Biblioteek Amsterdam – OBA Oosterdok), stwarza przestrzeń do rozmowy o wyzwaniach i korzyściach, jakie wychowanie wielojęzyczne ze sobą niesie, jak również o praktycznych rozwiązaniach i najnowszych badaniach psychologicznych i lingwistycznych z dziedziny wielojęzyczności.