Poolse sporen in Amsterdam – Boek

“Poolse sporen in Amsterdam’’ is een tweetalig publicatie over de Amsterdamse geschiedenis. Als multiculturele stad waarin nieuwe bevolkingsgroepen zich zowel nu als in het verleden vestigden, heeft Amsterdam veel zichtbare sporen van de Poolse immigranten. Door weinig belichte historische feiten voor het voetlicht te brengen, hopen wij de inbreng van Polen bekender te maken.
Migratie is van alle tijden en haar sporen zijn een deel van het collectieve geheugen. Zij wordt gezien als integraal onderdeel van de huidige samenleving.

Het boek kost € 9,50, – excl. Verzendkosten € 3,64 in Nederland, 7,50 € verzending buiten Nederland.

U kunt dit prachtige boekje (formaat A5) bestellen door een email te schrijven naar: info@polishculture.nl