Polish Culture / Wiadomości kulturalne z Polski / Różnorodność językowa w edukacji 15 marca godz. 15.30 OBA Oosterdok Amsterdam
Różnorodność językowa w edukacji 15 marca godz. 15.30 OBA Oosterdok Amsterdam

Różnorodność językowa w edukacji 15 marca godz. 15.30 OBA Oosterdok Amsterdam

Każdy nauczyciel w szkole podstawowej ma w tej chwili do czynienia z uczniami posługującymi się paroma językami. W Amsterdamie 63% dzieci poniżej 15 roku życia ma pochodzenie wielojęzyczne.

Ale nie trzeba być językoznawcą, aby rozsądnie radzić sobie z wielojęzycznością w swojej klasie.

Fundacja Polish Culture NL, wspólnie z Biblioteką Publiczną w Amsterdamie (OBA Oosterdok) organizuje spotkanie na temat różnorodności językowej.

Spotkanie obraca się wokół pytania: jak nauczyciel radzi sobie z wielojęzycznością w klasie.

Tematem będą następujące zagadnienia:

  1. Jak najskuteczniej nauczyć dzieci, które nie mówią w domu po niderlandzku, języka niderlandzkiego? Odpowiedź: Wykorzystaj znajomość ich pierwszego języka. Jak to zrobić?
  2. Jak poradzić sobie z uczniami posługującymi się różnymi językami w twojej klasie?
  3. Jak komunikować się z rodzicami dzieci nie mówiącymi po holendersku?

Swoją wiedzą i doświadczeniem z tej dziedziny podzielą się następujący prelegenci:

  • Lidy Peters – autorka książki Języki wchodzące do szkoły. Z doświadczenia nauczyciel, da praktyczne wskazówki i przykłady.
  • Anna de Graaf – doradcą edukacyjny w Centrum ABC Amsterdam. Specjalistka w zakresie w wielojęzyczności w szkole. Omówi kierunki polityki oświatowej w zakresie różnorodności językowej.
  • Sharon Unsworth – językoznawca w Centrum Studiów Językowych na Uniwersytecie Radboud. Wie wszystko o najnowszych badaniach naukowych dotyczących wielojęzyczności w rozwoju dziecka.

Fadoua Alaoui – moderator.

Zapisz się do OBA School.

Europejski Dzień Języków stał się inspiracją dla Fundacji Polish Culture NL do zorganizowania sympozjum poświęconego wielojęzyczności w wychowaniu i edukacji.

Poprzez organizacje tego sympozjum, chcemy się przyłączyć  do inicjatywy Rady Miasta Amsterdamu „Wielojęzyczność w edukacji” i pomóc w stworzeniu Planu Działań na rzecz Wielojęzyczności w Edukacji.